Sunday, January 14, 2007

ความแตกต่าง ระหว่าง Townhome กับ Townhouse

Town home กะ Townhouse นี่ตามความเห็นส่วนตัวน่าจะเหมือนกันนะครับ ทำงานที่นี่ออกแบบ Townhome ผมถามเพื่อนฝรั่งทำไมไ่ม่เรียกว่า townhouse มันก็บอกว่าไม่รู้ แต่

รากของ Townhouse มาจากอังกฤษ ในสมัยพวกขุนนางทั้งหลายที่ต้องเขามาประชุมในเมืองหลวง จะมีที่พักของตัวเอง ที่อยู่ในเมือง ซึ่งจะมาใช้เฉพาะเวลาที่เข้ามาประชุมเท่านั้น ต่างกับ Country House ซึ่งเป็นที่อยู่ประจำ

Home Office อันนี้เป็นบ้านที่มีการปรับ ให้บางส่วนเป็นสำนักงานไปด้วย เช่นที่สหรัฐนี่ ส่วนใหญ่ก็เอาที่จอดรถในบ้านมาทำเป็น Home Office แล้วก็จอดรถข้างนอก จะเหมือนกัน

Shop House หรือตึกแถวของเรา แต่ตึกแถวเน้นการค้าขาย สิ้นค้า ที่มีการขนส่ง (Loading) มากกว่าพวก Home office ที่นั่งโต๊ะทำงานเป็นการให้บริการ มากกว่าการขายสิ้นค้าโดยตรง ดังนั้นเรื่อง Accessible ที่จะต้องติดถนนจึงไม่จำเป็นมากเท่า Shop House และ Shop House นี่ล่ะน่าจะเป็นอาคารพาินิชย์ เพราะสร้างขึ้นมาเพื่อการค้า (แต่คนไทยเอาไปอยู่อาศัยด้วย)

อันนี้ไ่่ม่เกี่ยวกับคำแปลตามกฎหมายนะครับ อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมเอง

1 comment:

PUDTAN CUD30 said...

"Shop House นี่ล่ะน่าจะเป็นอาคารพาินิชย์ เพราะสร้างขึ้นมาเพื่อการค้า (แต่คนไทยเอาไปอยู่อาศัยด้วย)"

จะบอกว่าคนไทยก้าวล้ำนำสมัยกว่าฝรั่งอีกนะรู้จักMixed-Used มานานแล้ว เพียงแต่ว่า เจ้าของตึกหรือผู้เช่าตึกเพื่อทำการค้าชั้นล่างเป็นผู้อยู่อาศัยเอง แล้วก็เป็นแบบธรรมดาๆ ไม่ High Endเหมือนเมืองนอก
บ้านเราก็ขาดตรงที่จัดระเบียบ จัดกลุ่มเท่านั้นแหละ

ดูฝรั่งดิ๊เพิ่งจะมารู้จักได้ไม่นานแล้วก็เห่อกันมากด้วยตอนนี้ ที่ทำงานเราได้มาหลายโปรเจคเลย

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกี่ยวกับMixed-use development ได้ที่
http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed-use_development